Maatschappelijke betrokkenheid

Life SUPPLIES is maatschappelijk betrokken en steunt ‘The Teacher Development Support Organisation’. Hiermee tracht Life SUPPLIES haar steuntje bij te dragen in de ontwikkeling van jonge mensen in kansarme regio’s. Voor meer informatie: www.tdso.ngo