Kwaliteit

Life SUPPLIES voert onafgebroken controles uit op de kwaliteit van de door haar geleverde en verdeelde producten. Die controles gebeuren zowel door onze eigen kwaliteitsdiensten als door onafhankelijke externe organisaties, overheden en keuringsinstellingen.

Verantwoordelijkheid & Vertrouwen

Verantwoordelijkheid
Meer nog dan in eender welke andere branche zijn in de voedingsindustrie duurzaamheid en ethisch besef van levensbelang. Wij zijn ons ten volle bewust van die verantwoordelijkheid. Kwaliteit, veiligheid en zuiverheid zijn voor ons een voortdurende bekommernis, elke minuut van elke dag. Daartoe hebben we zelf een aantal controle- en auditsystemen geïnstalleerd en monitoren we ook voortdurend onze leveranciers. We beschikken over alle vereiste certificaten en waar mogelijk proberen we zelfs strikter te handelen dan de wettelijk voorgeschreven norm.


Vertrouwen

Vertrouwen is belangrijk in àl onze partnerships. Bij het kiezen van onze partners gaan we nooit over één nacht ijs. En uiteraard rekenen we daarbij niet blindelings op de goede intenties van de bedrijven waarmee we zaken doen. We controleren onze leveranciers en hun leveranciers, nemen stalen en testen alle producten die we verkopen. Al onze producten zijn volledig traceerbaar binnen de 24 uur.

 

 

 

 

Certificaten

Altijd veilig en constant van hoge kwaliteit